Search results for "Canada"
Thế Chiến 1917 (2020)

Thế Chiến 1917 (2020)

Thế Chiến 1917 (2020)
IMDb: 8.4
119 min

Vào ngày 6 tháng 4 năm 1917, trinh sát trên không đã quan sát thấy rằng quân đội Đức, vốn đã rút lui khỏi một khu vực của Mặt trận…

Country: