0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Những Chuyện Ly Kỳ (Amazing Stories) – Phần 1, Tập 1

Những Chuyện Ly Kỳ (Amazing Stories) – Phần 1, Tập 1

Trong khi khôi phục một trang trại cũ ở Iowa, Sam phát hiện ra một cổng thông tin thời gian trong hầm chứa bão vận chuyển anh đến năm 1919.

Tiêu đề tập: The Cellar

Ngày phát sóng: 2020-03-06

Năm:

Những Chuyện Ly Kỳ (Amazing Stories) – Phần 1, Tập 1
Những Chuyện Ly Kỳ (Amazing Stories) – Phần 1, Tập 1
Những Chuyện Ly Kỳ (Amazing Stories) – Phần 1, Tập 1
Những Chuyện Ly Kỳ (Amazing Stories) – Phần 1, Tập 1
Những Chuyện Ly Kỳ (Amazing Stories) – Phần 1, Tập 1