0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Broke Season 1 Episode 2 (2020) | Phần 1, Tập 2

Broke Season 1 Episode 2 (2020) | Phần 1, Tập 2

Jackie khuyến khích Javier và Elizabeth có được việc làm để họ có thể đóng góp tài chính cho gia đình. Javier làm việc như một người lái xe trình chiếu và Elizabeth được thuê làm người mua sắm cá nhân. Jackie lo lắng Sammy sẽ bị tổn thương bởi Javier.

“Jackie encourages Javier and Elizabeth to get jobs so they can contribute financially to the household. Javier gets work as a rideshare driver and Elizabeth is employed as a personal shopper. Jackie worries Sammy will get hurt by Javier.”

Lượt xem: 111

Serie: Phim Broke

Tiêu đề tập: Jobs

Ngày phát sóng: 2020-04-09

Năm: