0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Little Fires Everywhere Season 1 Episode 2 | Tập 2

Little Fires Everywhere Season 1 Episode 2 | Tập 2

Khi tình bạn của Moody với Pearl ngày càng sâu đậm, mối quan hệ của Elena với Mia ngày càng căng thẳng. Không yên tâm vì một tài liệu tham khảo bị lỗi, Elena rình mò vào Mia, trong khi Lexie lo lắng về bài luận nhập học Yale của mình. Mia liên kết với đồng nghiệp nhập cư Bebe Chow, người thú nhận với những hậu quả sâu rộng.

“As Moody’s friendship with Pearl deepens, Elena’s relationship with Mia grows increasingly strained. Unsettled by a faulty reference, Elena snoops into Mia’s past while Lexie worries about her Yale admissions essay. Mia bonds with her immigrant co-worker Bebe Chow, who makes a confession with far-reaching consequences.”

Lượt xem: 82

Serie: Phim Little Fires Everywhere

Tiêu đề tập: Seeds and All

Ngày phát sóng: 2020-03-18

Năm:

Little Fires Everywhere Season 1 Episode 2 | Tập 2
Little Fires Everywhere Season 1 Episode 2 | Tập 2
Little Fires Everywhere Season 1 Episode 2 | Tập 2
Little Fires Everywhere Season 1 Episode 2 | Tập 2