0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Little Fires Everywhere Season 1 Episode 3 | Tập 3

Little Fires Everywhere Season 1 Episode 3 | Tập 3

Bữa tiệc chuẩn bị cho sinh nhật đầu tiên của Mirabelle McCullough, đang được tiến hành khi Mia giúp Bebe tìm kiếm con gái. Để Pearl, mất tinh thần, Moody cố gắng đưa mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới trong điệu nhảy Homecoming trong khi Izzy gửi tin nhắn đến tháng Tư. Phát hiện Mia Mia trong sinh nhật Mirabelle, đe dọa tình bạn mới của cô với Elena.

“Party preparations for Mirabelle McCullough’s first birthday are underway as Mia helps Bebe search for her daughter. To Pearl’s dismay, Moody tries to take their relationship to the next level at the Homecoming dance while Izzy sends a message to April. Mia’s discovery at Mirabelle’s birthday threatens her newfound friendship with Elena.”

Lượt xem: 79

Serie: Phim Little Fires Everywhere

Tiêu đề tập: Seventy Cents

Ngày phát sóng: 2020-03-18

Năm:

Little Fires Everywhere Season 1 Episode 3 | Tập 3